عید سعید غدیر خم بر تمامی شیعیان جهان تبریک و تهنیت باد

بدینوسیله تیم الو جهیزیه تبریک خود را بابت عید سعید غدیر خم به تمامی شیعیان جهان اعلام میدارد .

خرید جهزیه عروس به همراه لیست حدود قیمت سال 1396

بر اساس حکم شرع و عقل، ازدواج مبارک ترین پیوندی است که بین دو انسان بسته می شود و پایبندی

 جهیزیه نو عروس

در فرهنگ و عرف خانواده های ایرانی، پس از اینکه دو جوان به عقد ازدواج هم در آمدند؛ پروسه ی خرید