کلیه اتوها و میزهای اتو در این قسمت نمایش داده میشوند

Showing 1–12 of 40 results

نمایش سایدبار
نمایش 12 24 36
بستن

اتو بخار آکوا اسپید تفال FV5350

قدرت: ۲۴۰۰ وات بخار انبوه: ۱۴۰ گرم در دقیقه بخار متغیر: ۰ تا ۴۰ گرم در دقیقه ساخت کشور فرانسه

اتو بخار آکوا اسپید تفال FV5351

قدرت: ۲۴۰۰ وات گنجایش مخزن آب: ۳۰۰ میلی لیتر میزان بخارمتغیر: از صفر تا ۴۰ گرم دردقیقه میزان بخارانبوه: ۱۳۰

بستن

اتو بخار آلترا تفال FV4870

قدرت: ۲۴۰۰ وات گنجایش مخزن آب: ۳۰۰ میلی لیتر میزان بخارمتغیر: از صفر تا ۴۰ گرم دردقیقه میزان بخارانبوه: ۱۲۰

بستن

اتو بخار آلترا تفال FV4880

قدرت: ۲۴۰۰ وات گنجایش مخزن آب: ۳۰۰ میلی لیتر میزان بخارمتغیر: از صفر تا ۴۰ گرم دردقیقه میزان بخارانبوه: ۱۳۰

بستن

اتو بخار آلتیمت تفال FV9650

قدرت: ۲۶۰۰ وات گنجایش مخزن آب: ۳۵۰ میلی لیتر میزان بخارمتغیر: از صفر تا ۵۰ گرم دردقیقه میزان بخارانبوه: ۲۱۰

بستن

اتو بخار آلتیمت تفال FV9740

گنجایش مخزن آب: ۳۵۰ میلی لیتر میزان بخار متغیر: ۵۵ گرم در دقیقه میزان بخار انبوه: ۲۳۰ گرم در دقیقه

اتو بخار آلتیمیت تفال FV9601

قدرت: ۲۶۰۰ وات میزان بخارمتغیر: از صفر تا ۵۰ گرم دردقیقه میزان بخارانبوه: ۲۱۰ گرم دردقیقه کف سرامیکی با قابلیت

بستن

اتو بخار آوا اسپید تفال FV5375

قدرت: ۲۴۰۰ وات بخار انبوه: ۱۶۰ گرم در دقیقه بخار متغیر: ۰ تا ۴۰ گرم در دقیقه دگمه مخصوص بخار

بستن

اتو بخار اتومات تفال FV5546

قدرت: ۲۶۰۰ وات گنجایش مخزن آب: ۳۰۰ میلی لیتر میزان بخار متغیر: ۴۰ گرم در دقیقه میزان بخار انبوه: ۱۹۰

بستن

اتو بخار اسمارت تفال FV4970

قدرت: ۲۵۰۰ وات گنجایش مخزن آب: ۲۷۰ میلی لیتر میزان بخار متغیر: ۴۰ گرم در دقیقه میزان بخار انبوه: ۱۵۰

بستن

اتو بخار ایزی گلیس تفال FV3910

قدرت: ۲۲۰۰ وات بخار متغیر: ۳۵ گرم در دقیقه بخار انبوه: ۱۱۰ گرم در دقیقه گنجایش مخزن : ۲۷۰ سى

بستن

اتو بخار ایزی گلیس تفال FV3912

قدرت: ۲۲۰۰ وات گنجایش مخزن آب: ۲۷۰ میلی لیتر میزان بخار متغیر: ۳۵ گرم در دقیقه میزان بخار انبوه: ۱۱۰